OSOBNÍ ASISTENCE

Jak osobní asistence slouží

 1.   Pomáhá lidem se zdravotním handicapem (například člověku upoutanému na invalidní vozík po úraze)

 • osobní asistent kompenzuje zdravotní postižení klienta, vykonává úkony nebo pomáhá při úkonech, které by si handicapovaný člověk, kdyby byl zdravý, zajišťoval sám

2.    Pomáhá dospělým lidem s mentálním postižením (např. seniorům s demencí) a dětem s kombinovaným postižením.

 • osobní asistent svou činností kompenzuje zdravotní postižení klienta a na víc:

- u dětí po dobu asistence přebírá péči i v oblasti rozhodovací

- u dospělých dohlíží, aby si svým jednáním neublížili, nepoškodili se 

 • způsob služby vyžaduje větší spolupráci s rodinou, s pečující osobou nebo opatrovníkem  

3.    Pomáhá žákům základních, speciálních nebo mateřských škol

 • o podobě služby rozhoduje zákonný zástupce dítěte (rodič)
 • osobní asistence probíhá ve spolupráci s učiteli a funguje jako doplněk pedagogické asistence

4.    Osobní asistence je obvykle poskytována pravidelně denně v dohodnutý čas, ale může být poskytnuta i jednorázově.

Nejčastěji osobní asistent pomáhá:

 • zvládnout běžné činnosti při péči o sebe samotného (pomoc s pohybem a orientací, péče o hygienu, oblékání apod.)
 • při zajištění nebo podání stravy (příprava jídla, pomoc při stolování)
 • se zajištěním chodu domácnosti (běžný úklid, nákupy, pochůzky, topení)
 • zprostředkovat vzdělávací, zájmové a společenské činnosti (doprovod na kulturní, sportovní, vzdělávací a jiné akce, které Vás zajímají)
 • navazovat kontakt se společenským prostředím (doprovod k lékaři, vycházky, návštěvy…)
 • při obstarávání osobních záležitostí (doprovod na jednání na úřadech…)
 • sociálním poradenstvím (např. o druhu sociálních služeb, o dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o bydlení)
Je dobré službu využít raději dříve, než Vám dojdou síly o svého blízkého pečovat. Asistence totiž pomáhá jak handicapovanému člověku, tak pečujícím členům rodiny, aby tento úkol zvládli. 

Více informací dostanu ZDE od vedoucí Osobní asistence

 

Osobní asistenci podporuje:

Pardubický kraj, Město Polička, obce Poličska, dárci a sponzoři

Podpořte nás