Ceník:

  • za službu asistenta: 25 Kč za hodinu u činností, které klient zvládá sám pouze s dohledem asistenta
  • za službu asistenta: 40 Kč za hodinu u činností, s kterými asistent pomáhá, případně je za sám udělá

  • za pitný režim: 10 Kč na den docházky

  • za oběd, který si klient objednal: 60 Kč na den docházky

  • za svoz charitním svozem:  5 Kč na 1km (pokud má svoz sjednaný)