Ceník:

Standardní služby

 pečovatelský úkon cena v Kč
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu   105 Kč za hodinu
 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek

 pro osobní hygienu
  105 Kč za hodinu
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy             105 Kč za hodinu
 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti

 běžný úklid, údržba domácích spotřebičů
  105 Kč za hodinu
 běžné nákupy a pochůzky            105 Kč za hodinu
 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovázení              
  105 Kč za hodinu
   

Nadstandardní služby

 úkon  cena
 doprava služebním vozem          8 Kč /  km
 

 pomoc a dohled při denních aktivitách, kontrola zdravotního

 stavu
 120 Kč za hodinu
 dohled nad užitím léků  25 Kč za úkon
 další služby podle dohody  170 Kč za hodinu