Ceník:

platný od 1. 1. 2018

Standardní služby

 pečovatelský úkon cena v Kč

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně spec. pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci a pohybu ve vnitním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžo nebo vozík
  120 Kč/hod.
 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek

 pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
  120 Kč/hod.

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití       
  120 Kč/hod.
 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti včetně úklidu společných prostor
 • pomoc při zajištění velkého uklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklid po malování
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy (dovoz nebo donáška jídla - formou nákupu potravin; donáška léků, vyřizování záležitostí na úřadech...)
  120 Kč/hod.
 • velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti         
  115 Kč/hod.
 • praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy - v domácnosti uživatele
 • praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy - v domácnosti uživatele
  60 Kč/hod.
 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   

 • doprovázení do školského zařízení, zaměstnání, k lékaři a doprovázení zpět...
 120 Kč/hod.

Nadstandardní služby

 

 úkon  cena
 doprava uživatelů služebním vozem          15 Kč/km
 

 pomoc a dohled při denních aktivitách v domácnosti uživatele

 stavu
 140 Kč/hod.
 kontrola zdravotního stavu  140 Kč/hod.
 dohled nad užitím léků   25 Kč/úkon
   
Podpořte nás