Charitní pečovatelská služba

Jak Charitní pečovatelská služba slouží

Zabezpečuje péči o klienta a jeho domácnost

1.    Poskytuje tyto pečovatelské úkony:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání, prostorová orientace a pomoc při pohybu, přesun z lůžka na vozík)
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (osobní hygiena, péče o vlasy, při použití WC)
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (příprava jídla a podání jídla a pití)
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, běžné nákupy, pochůzky)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, do školy, vycházky, zaměstnání a zpět)

2.   Poskytuje tyto nadstandardní služby:

  • doprava klienta služebním vozem,
  • pomoc a dohled při denních činnostech klienta, kontrola jeho zdravotního stavu,
  • dohled nad užitím léků
  • další služby dle Vašich potřeb a možností služby

Více informací dostanu ZDE od vedoucí Charitní pečovatelské služby 

Charitní pečovatelskou službu podporuje:

Pardubický kraj, Město Polička, obce Poličska, dárci a sponzoři

Podpořte nás