Den Charity v Poličské Charitě

Den Charity připadá na svátek Vincence de Paul, jejího patrona, na 27. září. My, pracovníci poličské Charity, jsme se  rozhodli oslavit ho jako NÁŠ svátek - tedy pěkně pospolu.

Protože Charita je církevní organizace, začali jsme oslavou největší - děkovnou mší svatou, obětovanou za současné i minulé lidi, kteří v Charitě pracovali, za její klienty, dobrodince a dárce. Mši svatou sloužili naši dva pání faráři Miloslav Brhel z Poličky a Milan Romportl z Borové, kteří s námi hodně spolupracují. 

Po mši svaté jsme položili kytici na hrob dávných dobrodinců - Amálie a Cecílie Martinů, o nějž s vděčností pěčujeme. Ředitelka Markéta především novým zaměstnancům vysvětlila jejich přínos pro Charitu.

Další program pokračoval na zahradě druhého charitního domu u ohýnku a prostřeného stolu. K družné zábavě přispěla i malá módní přehlídka nově vyrobených kostýmů pro tři krále, jejíchž 150 kusů bylo i díky obětavé dobrovolnici Janě Stodolové dokončeno přesně den před svátkem Charity.

Velmi milá byla i návštěva mnoha našich zaměstnankyň - maminek na mateřské dovolené. Dorazily i se svými ratolestmi, takže jsme mohli pocítit hrdost, kolik krásných dětí se "nám v Charitě " v posledních několika letech narodilo.

Uvědomujeme si, že jsme již dost velká organizace. Padesát zaměstnanců není málo, takže se může lehce přihodit, že se mezi sebou přestaneme znát. A to by byla velká škoda. Den Charity je opatření, které tomuto nežádoucímu jevu účinně zabránilo. Společné setkání nám udělalo radost, posílilo chuť do další práce a určitě pozvedlo také naši hrdost na "firmu" pro kterou pracujeme. 

Štěpánka Dvořáková

Podpořte nás