Dům pro Charitu - veřejná sbírka zahájena 30. 10. 2014.

 

ÚČEL SBÍRKY:

Veřejná sbírka "Dům pro Charitu" je určena na splátky úvěru, kterým byla financována koupě domu čp. 10 ve Vrchlického ulici v Poličce a na jeho nutné opravy.

Nové prostory umožnily fungování sociálních služeb: Šance pro rodinu, Osobní asistence, Centra pro náhradní rodinnou péči, Otevřené dveře, Charitní pečovatelské služby a cvičné kuchyně pro klienty Charity. 

  • 100 % výtěžku veřejné sbírky je použit na účel "Dům pro Charitu".
  • Veřejná sbírka je osvědčena 23. 10. 2014 Krajským úřadem Pardubického kraje č. j.: KrÚ 67614/2014.  

Číslo účtu sbírkového konta je:

3660304329/0800 u České spořitelny, a. s.

Pokud hodláte přispět větší částkou a potřebujete potvrzení pro vaše daňové účely, nezapomeňte při platbě uvést své jméno, příjmení  a adresu, kam máme potvrzení poslat. 

 

AKTUÁLNÍ STAV SBÍRKOVÉHO KONTA:

K datu 28. 5. 2018 je na sbírkovém kontě Dům pro Charitu 79 612 Kč.

 

POUŽITÍ SBÍRKY: 

  • Dne  27. ledna 2018 byla z výtěžku veřejné sbírky Dům pro Charitu uhrazena mimořádná splátka úvěru 215 000 Kč.
  • Dne 19. září 2017 byla z výtěžku veřejné sbírky Dům pro Charitu uhrazena mimořádná splátka úvěru 168 000 Kč.
  • Dne 16. ledna 2017 byla z výtěžku veřejné sbírky Dům pro Charitu uhrazena mimořádní splátka úvěru 300 000 Kč.
  • Dne 27. srpna 2015 byla z výtěžku veřejné sbírky Dům pro Charitu uhrazena mimořádná splátka úvěru 270 000 Kč. 

 

JAK MŮŽETE PŘISPĚT?

1. převodem z účtu na výše uvedený sbírkový účet.

Pokud uvedete svoje jméno a adresu, na dar od 500 Kč výše Vám zašleme potvrzení pro daňové účely.

2. Kontaktujte kteréhokoliv pracovníka Oblastní charity Polička.

Bude Vám prostředníkem při předání daru a zajistí potvrzení o přijetí daru pro Vaše daňové účely. Můžete nás v této věci také kontaktovat také na tel. 461 725 552. 

 

NEDOSTALI JSTE POŠTOU POTVRZENÍ NA DAR VYŠŠÍ NEŽ 500 KČ?

Pravděpodobně jste při platbě neuvedli adresu, kam Vám máme potvrzení poslat. Nevadí. Kontaktujte Štěpánku Dvořákovou. Vše napravíme.

 

DÁRCI NA DŮM PRO CHARITU

 

VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY:

Vyúčtování veřejné sbírky 2016

Protokol z kontroly veřejné sbírky

 

KAM DÁL? 

Umění a aukce pomohly Charitě

Připravuje se Nebeská aukce

Tak jsme dostopovali

Charita a čtvrtý dům?

Burza filantropie

Vybílili sbírkový účet

Vy jste to dokázali !!!!

Nový charitní dům uváděn do provozu

Naše domy

Aktuality

Dopis do domácností

Odůvodnění potřebnosti sbírky

 

Další veřejná sbírka na rekonstrukci charitního domu čp. 10: Projekt charitní dům.

Podpořte nás