Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Oslavy 20. výročí založení Oblastní charity Polička - Čas pro neobyčejné zážitky

Oblastní charita Polička se připojuje k Častu pro neobyčejné zážitky tématickou výstavou nazvanou Ze země do nebe.
Místo: Budova Denního stacionáře Oblastní charity Polička, Vrchlického 22
Termín: 2. 6. 2012, 19:00 — 2. 6. 2012, 23:00

Oslavy 20. výročí založení Oblastní charity Polička - slavení u společného stolu

Slavení u společného stolu je pohoštění uspořádané v prostorách fary a farní zahrady jak pro pozvané hosty, tak pro všechny účastníky děkovné mše svaté, pro členy poličské farnosti a další příznivce a přátele poličské charity. Těšíme se na Vás, jste upřímně zváni!
Místo: Farní úřad a farní zahrada, Polička
Termín: 2. 6. 2012, 19:00 — 2. 6. 2012, 21:00

Oslavy založení Oblastní charity Polička - žehnání nového svozového vozu

Generální vikář Mons. Josef Socha požehná nový svozový vůz pořízený z tříkrálových sbírek 2010, 2011 a 2012 a z příspěvků a darů.
Místo: Náměstí Bohuslava Martinů
Termín: 2. 6. 2012, 18:30 — 2. 6. 2012, 19:00

Oslavy 20. výročí založení Oblastní charity Polička - děkovná mše svatá

Děkovná mše svatá celebrovaná Mons. Josefem Sochou, generálním vikářem.
Místo: kostel svatého Jakuba, Polička
Termín: 2. 6. 2012, 17:00 — 2. 6. 2012, 18:30

Oslavy 20. výročí založení Oblastní charity Polička - varhanní koncert a Noc kostelů

Nočním varhanním koncertem v podání Václava Uhlíře se Charita svými oslavami připojuje k celostátní akci Noc kostelů. Koncert je dárkem Charity milovníkům tohoto největšího hudebního nástroje i umění profesora Václava Uhlíře, organologa Královéhradecké diecéze, proto je pořádán bez vstupného.   

Místo: kostel svatého Jakuba, Polička
Termín: 1. 6. 2012, 20:30 — 1. 6. 2012, 21:30

Oslavy 20. výročí založení Oblastní charity Polička - Charita na náměstí

Své dvacáté narozeniny chce Oblastní charita Polička oslavit společně s veřejností. Na náměstí Palackého proto představí všechna svá střediska.
Místo: Náměstí Palackého
Termín: 1. 6. 2012, 10:00 — 1. 6. 2012, 16:00

Oslavy 20. výročí založení Oblastní charity Polička - beseda s Lékaři bez hranic

O zkušenostech a zážitcích budou vyprávět zdravotní sestra či lékař, přímí účastníci některé ze zahraničních misí Lékařů bez hranic.

Místo: Centrum Bohuslava Martinů, Polička
Termín: 31. 5. 2012, 18:00 — 31. 5. 2012, 19:30

Canisterapie v Charitě

Eliška s Barčou, člověk a pes, přinášejí do stacionáře radost.

Beseda o Etickém kodexu Charity

O křesťanských hodnotách zakotvených v Etickém kodexu Charity diskutovali 10. května pracovníci poličské Charity s prezidentem Diecézní charity Hradec Králové Mons. Josefem Suchárem. Dnes, 16. května, bude beseda pokračovat s druhou skupinou pracovníků.

Svozové auto už dorazilo

Poslední dny ubíhají starému a notně opotřebovanému Mercedesu. Od června ho ve svozu klientů do AC dílen a Denního stacionáře vystřídá nové devítimístné vozidlo Renault Tranzit s úpravou pro vozíčkáře. Včera bylo auto Charitě dodáno.

Podpořte nás