Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Pozor! Rekonstrukce staré budovy Charity

Upozorňujeme veřejnost a zejména klienty středisek: Občanská poradna, Charitní ošetřovatelská služba, Půjčovna pomůcek, Humanitní šatník, Nízkoprahové denní centrum a Šance pro rodinu Oblastní charity Polička na mimořádný provozní režim z důvodu kompletní rekonstrukce budovy „staré Charity“, Vrchlického 185 Polička, která je plánovaná od poloviny července do konce října 2014.

Hospicový tým vyjednával činnost

Ve středu 18. června se sešel vytvořený hospicový tým Oblastní charity Polička, aby dojednal konkrétní podobu své činnosti. Domácí hospicová péče bude oficiálně zahájena v říjnu letošního roku.

Šance pro rodinu - odhalení

Evropská unie prostřednictvím svých komisí systematicky zkoumá ledacos, a tak před lety (cca rok 2006) vyzkoumala, že Česká republika je státem s jedním z největších počtů dětí umístěných v ústavní péči. Na základě tohoto zjištění doporučila našim představitelům, aby stav změnili, protože ho považuje za neblahý.

Čas pro neobyčejné zážitky II.

„Zahradní pokojíček pro pacienta“ (dramatické ztvárnění využití kompenzačních pomůcek pro nemocné v domácnostech) „Polívečka pro bezdomovce“ (nahlédnutí pod pokličku Nízkoprahového denního centra)
Místo: Stará budova Charity Vrchlického 185
Termín: 7. 6. 2014, 19:00 — 7. 6. 2014, 23:00

Čas pro neobyčejné zážitky III.

„Jsem jako Ty“ (výstava výtvarné tvorby lidí s duševním onemocněním s nakouknutím do Kajetánky Otevřených dveří), "Dojdi si pro chléb" (video smyčka o tom, jak mohou svět vnímat lidé nemocní schizofrenií).
Místo: Otevřené dveře, Tylova 248, Polička
Termín: 7. 6. 2014, 19:00 — 7. 6. 2014, 23:00

Čas pro neobyčejné zážitky IV.

„Fimfárum v noci“ (obchůdek trochu jinak)
Místo: Fimfárum, Masarykova 22, Polička
Termín: 7. 6. 2014, 19:00 — 7. 6. 2014, 23:00

Čas pro neobyčejné zážitky I.

Co děláme v AC dílnách
Místo: AC dílny a Denní stacionář, Vrchlického 22, Polička
Termín: 7. 6. 2014, 19:00 — 7. 6. 2014, 23:00

Povodně 2013 – rok poté

Pracovníci a dobrovolníci Charity ČR a Diakonie ČCE poskytli lidem zasaženým loňskými povodněmi mnohdy neocenitelnou a dlouhodobou pomoc. Od českých dárců a s podporou od německých partnerů se jednalo o částku přes 50 milionů Kč. Pomohly také církve.

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Rozsáhlé povodně v Srbsku a v Bosně a Hercegovině způsobily obrovské škody. Charita ČR ze svého krizového fondu uvolnila částku 100 000 Kč a vyhlásila veřejnou finanční sbírku a dárcovskou SMS. Nabízíme banner a plakátky ke stažení.