První on-line aukce uměleckých děl na Svitavsku

První on-line aukce uměleckých děl na Svitavsku

Novinku, on-line Nebeskou aukci uměleckých děl startuje Oblastní charita Polička dne 5. června 2017 na webovém portálu www.aukcecharita.cz.

Nabízí v ní za účelem vydražení přibližně 80 obrazů, fotografií, grafik, keramiky a dalších předmětů od asi pětašedesáti autorů. Aukce potrvá dvacet dnů a skončí 25. června 2017 v 10:00 hodin.

lOGO

Nebeská aukce je beneficí navázanou na veřejnou sbírku Dům pro Charitu, jíž se pořadatelé pokoušejí vnést do individuálního dárcovství lehkost, zábavu, nové formy oboustranného užitku i příjemnou dávku napětí, a současně získat prostředky na rozvojovou činnost. Zjednodušeně řečeno, Nebeská aukce v praxi předvádí, jak funguje dobročinnost3 (dobročinnost na třetí).

Právě na základě forem dobročinných aktivit pořadatelé rozdělili vznik aukce do tří dárcovských etap. V první oslovili dobrovolníky, kteří pomohli vytvořit speciální internetový aukční program a provedli profesionální nafocení uměleckých děl. Druhou etapu zahrnovalo získávání darů od výtvarných umělců. V ní se pro věc podařilo získat téměř sedm desítek autorů: malířů, fotografů, grafiků a dalších výtvarníků, významných profesionálů i kreativních amatérů, kteří poličské Charitě svá díla věnovali zcela zdarma. Třetí, závěrečnou dobročinnou fázi, představuje samotná on-line aukce, respektive její aktivní účastníci - dražitelé. Veškerý výtěžek z vydražených uměleckých děl totiž bude převeden na benefiční účel Dům pro Charitu: na splátky a nutné opravy Třetího charitního domu pro sociální služby ve Vrchlického ulici čp. 10 v Poličce.

Doufáme, že třetí etapa Nebeské aukce získá u veřejnosti ohlas a zaujme milovníky umění, a také „milovníky“ Charity. Předpoklady pro to má, protože škála autorů - dárců je velmi bohatá. Zahrnuje věhlasné umělce s akademickými tituly a s bohatou výstavní kariérou, i významnější autodidakty. Pestrá směsice děl dává naději, že v katalogu Nebeské aukce může svého favorita objevit každý. Najdete zde například fotografie od Jindřicha Štreita, malbu Františka Bukáčka, obrazy od akademických malířů Zuzany Kadlecové, Štěpána Málka, Pavla Herynka, Jana Odvárky nebo grafiky Zbyška Siona či Michala Fialy a dalších. Nabídku zpestřují například velmi zajímavá vitráž amatérky Marie Klimešové, autorské tisky knihy od Petra Stančíka, kovářská práce Petra Cacha a mnoho dalších, velmi zajímavých děl.  

„Moc si přejeme, aby se Nebeská aukce stala příjemným zpestřením a zábavnou alternativou, jak podpořit neziskovou organizaci. Děkujeme vám za každý příhoz, který ve prospěch Oblastní charity Polička učiníte. A zvlášť děkujeme všem dárcům – umělcům za jejich velkorysost a oceňujeme jejich upřímný zájem a štědrost,“ řekla ředitelka Oblastní charity Polička Markéta Šafářová.

Štěpánka Dvořáková

Malá ochutnávka pro čtenáře:

Náklo

Náklo, Jindřich Štreit

Ohnivá 1.Madona s dítětem

Ohnivá, Zuzana Kadlecová                    Madona s dítětem, Marie Klimešová 

 

 

Související články

Podpořte nás