Pěstouni na vzdělávacím víkendu

Pěstouni na vzdělávacím víkendu

Ve dnech 19. – 21. 5. 2017 se uskutečnil první vzdělávací víkend pro pěstouny v historii činnosti Centra náhradní rodinné péče Oblastní charity Polička. Do malebných Daňkovic na Českomoravské vysočině se jich sjelo šestnáct.

Účast pěstounů na vzdělávání byla velmi vyvážená - téměř půl na půl - pěstouni dlouhodobí a přechodní. Hlavní lektorkou vzdělávacího víkendu byla paní Věra Bechyňová, socioterapeutka věnující se práci s rodinou a pomoci ohroženým dětem z disfunkčních rodin. Přednesla téma "Práce s vnitřní motivací". Při společném setkání nechyběl prostor pro probrání strastí pěstounské péče, ale i dobrých zkušeností. To, že si parta sedla, nám potvrdilo navázání nových přátelství a uvolněná komunikace ve večerních hodinách. Půlroční přípravy se vyplatily. Pěstouni odjížděli odpočatí, s úsměvy na tváři, posilněni o nové poznatky a s žaludky plnými dobrého jídla.

Aneta Girčáková 

Podpořte nás