Jdeme po stopě

Najít cestu, jak z gruntu opravit třetí charitní dům, abychom na něj dobrých deset let (ještě lépe 20 let) nemuseli sáhnout, je proces, který nás ve vedení Oblastní charity Polička celkem pálí.

Čistě pragmaticky víme, že dům potřebujeme, ale nechceme se dlouhé roky zaměstnávat řešením havárií a flikováním oprav starého domu, protože primárně máme jiné úkoly – poskytovat, rozvíjet a kultivovat sociální a zdravotní práci.

Vyhlídky na řešení jsou nadějné. Na podzim byla otevřena výzva investičního evropského projektu IROP pro neziskové organizace. Podmínky jsou příznivé i pro společnosti s  omezeným objemem volných prostředků, tedy pro nás. Rozhodli jsme se, že do toho půjdeme. Do jara, do druhé výzvy, potřebujeme připravit stavební projektovou dokumentaci a žádost do fondu EU. Obojí musíme svěřit profesionálním odborníkům, což nebude levné. Projekt odhadujeme na 300 – 400 tis. Kč a za vypracování žádosti do strukturálních fondů EU a provedení celým procesem čerpání dotace až po udržitelnost, zaplatíme cca na dalších 400 tis. Kč. Pokud uspějeme, vložené náklady se násobně vyplatí, protože budeme schopni zrealizovat kompletní rekonstrukci v hodnotě 7 – 10 mil. korun při pouhé pětiprocentní spoluúčasti. A bylo by vystaráno.

Zmínili jsme poměrně vysoké jednorázové vstupní náklady. Proto jsme se rozhodli znovu opřít o pomoc veřejnosti a požádali jsme Pardubický kraj o zaregistrování druhé veřejné sbírky, tentokrát na získání prostředků na zpracování nezbytných dokumentací k žádosti. A troufale věříme, že i nyní, tak jako již mnohokrát, nám pomůžete. Jak se stalo už po dva roky zvykem, v prosinci vás o tuto dárcovskou pomoc znovu poprosíme dopisem do vaší schránky.

Původní veřejná sbírka Dům pro charitu může rovněž zůstat aktivní. Plánujeme, že prostředky v ní nashromážděné (nyní cca 300 000 Kč), použijeme v případě úspěchu v IROP na úhradu povinného spolupodílu. Pokud s žádostí neuspějeme, i to se reálně může stát, uhradíme z ní nějakou užitečnou „flikovací“ opravu – například výměnu oken.

Štěpánka Dvořáková

Podpořte nás