Dům pro Charitu, sbírka pokračuje

Dům pro Charitu, sbírka pokračuje

V srpnu vyprázdněné sbírkové konto na Dům pro Charitu, určené na opravu a splácení třetího charitního domu Vrchlického čp. 10, už zase opustilo nulu. V prosinci jsme sbírce dali nový impuls distribucí dopisu do všech domácností na Poličsku s prosbou o opakování podpory. 

„Nechceme lidi otravovat opakovanými žádostmi, ale jsem svědkem, jak intenzivně během roku a zvlášť v jeho závěru jiné neziskové organizace rozesílají podobné žádosti, a rozhodli jsme se nedat. Možná nejsme tak věhlasní, možná neděláme tak atraktivní práci v tak nebezpečných oblastech. Zato jsme tady a sloužíme lidem zde, často v podmínkách, jejichž zlepšení si musíme také sami vydupávat ze země,“ řekla Markéta Šafářová, ředitelka Oblastní charity Polička. „Budeme rádi, a skutečně nám pomůže, když nám i dál zůstanete věrni a občas přispějete na dárcovské konto „Dům pro Charitu“.           

Č. ú. sbírkového konta je: 3660304329/0800.

Štěpánka Dvořáková

Podpořte nás