Dům pro Charitu, sbírka dále pokračuje

Dům pro Charitu, sbírka dále pokračuje

Sbírkové konto Oblastní charity Polička určené na Dům pro Charitu má k 15. 2. 2016 na svém účtu 179 123 Kč. Sbírka pokračuje na čísle: 3660304329/0800. Všem, kdo jste přispěli, děkujeme. Chcete-li vědět více, zavolejte na tel. 734 435 458.

Peníze jsou určeny na opravu a splácení třetího charitního domu Vrchlického čp. 10. Děkujeme všem, kdo peníze na účet posílají i těm, kdo je osobně přinášejí na Charitu. V lednu budeme dárcům částky 500 Kč a vyšší vystavovat potvrzení o daru. Pokud jste dárcem na Dům pro Charitu, poskytli jste částku 500 Kč a vyšší a do poloviny února potvrzení neobdržíte, prosím obraťte se telefonicky na Štěpánku Dvořákovou (734 435 458).

Pokud vás zaujalo úsilí poličské Charity o získání vlastních prostor pro poskytování sociálních služeb, můžete i vy přispět na sbírkové konto Dům pro Charitu. Číslo sbírkového účtu je: 3660304329/0800. (Bližší informace ke sbírce Dům pro Charitu najdete na www.policka.charita.cz)

Štěpánka Dvořáková

Podpořte nás