Dům pro Charitu ožívá

Dům pro Charitu ožívá

Dům pro Charitu ožívá Na sbírkovém účtu „Dům pro Charitu“ je k datu 15. 12. 2014 nashromážděno již neuvěřitelných 80 358 Kč.

Vážení a milí dárci, děkujeme vám všem za pochopení a štědrost, kterou jste Oblastní charitě Polička projevili. Ujišťujeme vás, že všechny  prostředky ze sbírkového účtu jsou směrovány výhradně na rekonstrukci a splátky nově koupeného domu ve Vrchlického ulici čp. 10. Děkujeme také všem firmám, řemeslníkům i dotčeným úřadům za jejich obětavou práci, rady a mnohdy i nezištnou pomoc.

         O tom, že vaše finanční i materiální podpora je účelně využita, svědčí fakt, že mohlo být již ke dni 19. 12. 2014 zprovozněno první patro budovy. První, kdo se do nových prostor nastěhoval, jsou střediska Šance pro rodinu a Centrum náhradní rodinné péče. V lednu 2015 dojde k přesunu Otevřených dveří a Osobní asistence z Tylovy ulice. Dále pracujeme na úpravách přízemí domu, kde jsou opravy náročnější, ale pro provozní potřeby Charity naštěstí nejsou tak akutně potřebné.

         Zároveň bychom rádi vyzvali dárce sbírkového účtu Dům pro Charitu, kteří poskytli dar 500 Kč a vyšší, aby se v případě, že jim do konce ledna 2015 nepřijde slibované potvrzení, obrátili na Oblastní charitu Polička (tel. 461 725 552). Zaznamenali jsme totiž z výpisů, že někteří dárci i poměrně hodně vysokých částek posílaných z účtu na účet, neuvedli svoji adresu a my tudíž nevíme, kam potvrzení poslat. Tato informace se netýká dárců přispívajících prostřednictvím složenek. Zde máme sjednány nadstandardní služby s Českou poštou a opisy adres ze složenek budeme mít pro účely vystavení potvrzení k dispozici (pokud budou složenky vyplněny čitelně). V každém případě, při jakékoliv nejasnosti s vaším darem se nebojte na nás obrátit.

         S obdivem k vašemu porozumění a s díky za vaši pomoc

                                              Pracovníci Oblastní charity Polička

I nadále můžete přispívat na náš sbírkový účet Dům pro Charitu, č. účtu: 3660304329/0800

Pokud hodláte přispět větší částkou a potřebujete potvrzení pro vaše daňové účely, nezapomeňte při platbě uvést své jméno, příjmení  a adresu, kam máme potvrzení poslat. 

Můžete nás v této věci také kontaktovat na tel. 461 725 552. 

Děkujeme vám!

 

Související akce

Týden otevřených dveří v čp. 10 (18. 5. 2015 — 22. 5. 2015)

Související články

Poděkování za benefici (19. listopad 2014)
Dům pro Charitu (2. říjen 2014)
Podpořte nás