Dům pro Charitu - benefiční koncert Charity

Dům pro Charitu - benefiční koncert Charity

Irská a skotská hudba, ale také staročeské roráty v podání Michal Hromek CONSORT zazní v sobotu 8. listopadu od 17 hodin pod klenbou kostela sv. Jakuba v Poličce na benefičním koncertu Oblastní charity Polička.

Michal Hromek CONSORT je uskupení vynikajících muzikantů, profesionálů, specializujících se na velmi kvalitní aranže a instrumentální provedení hudby ze staré Anglie. Zpěvem je doprovodí host, Petra Kohoutová. Vedoucí skupiny je rovněž autorsky činný a jednu ze svých skladeb – Malé variace na latinský hymnus, na koncertě přednese. Zajímavou novinkou je zařazení starých českých rorátů do benefičního programu, což návštěvníky koncertu, trochu s předstihem, může naladit na blížící se adventní dobu.

Výtěžek již devátého ročníku listopadových charitních beneficí je tentokrát určen na„Dům pro Charitu“. Jedná se o budovu, kterou letos v září koupila Oblastní charita Polička pro stále se rozrůstající sociální služby Charity. Nyní dům připravuje na provoz a splácí úvěr. Zakoupením stokorunové vstupenky na koncert návštěvník získá nejen ojedinělý kulturní zážitek, ale rovněž podpoří benefiční účel a přispěje k rozšíření možností sociálních služeb na Poličsku. Vstupenky se budou prodávat na místě půl hodiny před začátkem koncertu. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Štěpánka Dvořáková

Související články

Dům pro Charitu (2. říjen 2014)
Podpořte nás