Duhové křídlo

Duhové křídlo

Pátý ročník Duhového křídla slavnostního odpoledne oceňujícího organizace a jednotlivce pracující ve prospěch zdravotně postižených osob, pořádaný Pardubickým krajem, byl důstojný a krásný i díky klientům AC dílen a Denního stacionáře Oblastní charity Polička. V doprovodném programu na něm vystoupili se svým Motýlím tancem.

Tříminutový poetický scénický tanec na hudbu francouzského skladatele Yanna Tiersena předvedli již na jaře v divadle v Poličce v programu lidí s mentálním postižením Život je jen náhoda. Líbili se tolik, že si je pořadatelé Duhového křídla vybrali do doprovodného programu slavnostního ocenění pracovníků a dobrovolníků, které se konalo 11. října 2017 v sále ABC klubu v Pardubicích.

"Velmi ráda to pro klienty dělám," řekla Martina Zámečníková, pracovnice Denního stacionáře. Se svojí kolegyní Janou Rensovou pro ně každoročně nějaké taneční nebo dramatické vystoupení připravují. "Vidím, jakou to jejich životu dodává důležitost, přináší jim osvěžení i určitou dávku dobrodružství. A rovněž vidím tu velkou radost rodičů, že se i jejich handicapované děti mohou rozvíjet, prezentovat a zažívat úspěch." 

Práce, byť na velmi krátké choreografii, vyžaduje od pracovnic velkou dávku individuální práce, jelikož míra postižení každého z tanečníků je různá. Například klienti z AC dílen, jejichž mentální handicap je spíš lehčího charakteru, jsou vybíráni podle schopnosti pochopit pokyny. Dále musejí být muzikální a mít dostatek odvahy předstoupit před publikum. Tanečníky z Denního stacionáře naopak tréma a obavy nesouží, ale jejich možnosti chápat jsou značně omezené. U nich je důležité, aby byli poddajní a nechali se po parketu vodit. A u všech bez rozdílu je samozřejmá podmínka, aby je to bavilo. Takto sestavený soubor, do něhož jsou zakomponovány i samotné pracovnice, pak může při vystoupení podat velmi harmonický a divácky atraktivní výkon.

Štěpánka Dvořáková

 

 

Příprava před vystoupením2.

poslední nácvik                                         v maskérně

3.F 1

vystoupení

Plný sál (2)

plný sál

 

F 2 (2)

předávání ocenění

 

 

Podpořte nás