Charitní dům slavnostně otevřen

Charitní dům slavnostně otevřen

Oficiální otevření spojené s žehnáním prostor nového Charitního domu ve Vrchlického ulici čp. 10 se odehrálo ve středu 20. května 2015 za účasti starosty města Jaroslava Martinů, prezidenta Diecézní charity Hradec Králové Mons. Josefa Suchára a ředitele Jiřího Stejskala.

            Pozvání přijali také ředitelé sedmi okolních Charit, přátelé poličské Charity a lidé, kteří se hodně zasloužili o zdárný a rychlý průběh nejnutnější rekonstrukce svou finanční podporou nebo pracovním přičiněním. Do pamětní knihy, kterou z týdne otevřených dveře Charita pořídila, se zapsalo 216 lidí. 

            Během celého týdne pak mohla veřejnost zavítat do domu a „prošmejdit ho“ doslova od sklepa po půdu. „Lidé z Poličky a okolních obcí si naši transparentnost zaslouží, protože nám prostřednictvím veřejné sbírky s opravou domu pomohli a nadále pomáhají,“ řekla ředitelka Charity Markéta Šafářová. „Přáli jsme si, aby slavnost a vlastně celý týden otevřených dveří odpovídaly povaze, kterou se snažíme naší Charitě vtisknout, tedy, aby byly méně oficiální, ale maximálně vstřícné a přátelské ke každému příchozímu,“ dodala.

            Jestli se toto přání podařilo naplnit, mohli posoudit sami příchozí, kteří k návštěvě využili skutečně celý týden od 18. do 22. května. Nemovitost není zdaleka uvedena do optimálního stavu, na to se skutečně nedostávaly finance, přesto bylo návštěvníkům umožněno nahlédnout do každého zákoutí prvorepublikového domu a byla zodpovězena každá zodpověditelná otázka týkající se průběhu oprav, využití domu, účelu služeb i vizí a plánů s domem spojených.

            Jako perlička pro milovníky historie byl v chodbě v prvním patře instalován obrazový průvodce minulostí této stavby. Vznikal z materiálů poskytnutých od bývalého majitele pana Otcovského, městského muzea a poličského stavebního úřadu. 

            Cvičná kuchyňka se pochlubila prvními kulinářskými výtvory, jež se návštěvníkům, kteří se na Charitě chtěli zastavit, posedět s pracovníky a popovídat si, podávaly ke kávě. Ve čtvrtek a pátek se hosté mohli seznámit s pracovní činností společnosti Otachar, s. r. o., charitní „dcery“. Firmička se pokouší dát práci osobám s vážnějším zdravotním handicapem a nyní vykonává jednoduchou montážní práci pro RP Climbing, s. r. o. v Poličce.

            Dům je alespoň v základním rozsahu opraven. Je zkolaudován, vybaven, zabydlen, požehnán a představen veřejnosti. Splňuje tedy vše, co Charita v minimální míře potřebuje, aby v něm mohla provozovat svoji činnost. „Máme naději, že bude dobře a dlouho sloužit potřebným lidem z Poličky a okolních obcí a takto jim vracet všechnu dobrotu, kterou mu projevili ve chvíli, kdy jejich pomoc nejvíc potřeboval. Proto děkujeme tomu až dojemně velkému zástupu dobrodinců, který se o znovuprobuzení čp. 10 na rohu Vrchlického ulice zasloužil,“ zakončila Markéta Šafářová. 

                                                                                                                                  Štěpánka Dvořáková

Podpořte nás