Cena Charity pro Poličku

Cenu Charity převzala 25. září 2012 v kostele sv. Tomáše v Praze pracovnice Oblastní charity Polička Štěpánka Dvořáková. Ocenění je udělováno od roku 2008 vždy ke Dni Charity jedné nominované osobě z každé diecéze. Předávali je prezident Charity Česká republika Mons. Pavel Posád a ředitel Charity ČR Ing. Mgr. Oldřich Haičman.

Cena je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa.

Štěpánka Dvořáková nastoupila do OCH Polička v září roku 2005 jako osobní asistentka v Denním stacionáři, částí úvazku byla vyčleněna jako pracovnice pro PR a fundraising. V této oblasti mohla lépe zúročit své zkušenosti a potenciál, proto se po roce fundraisingem a aktivitami směrem k veřejnosti začala věnovat na celý úvazek. Postupně se jí díky obrovskému nasazení, tvůrčím schopnostem, nevídané fantazii a zápalu pro věc podařilo dostat místní charitu a její činnost do povědomí veřejnosti. Mezi její nejznámější PR a FR aktivity patřily benefiční koncerty „Tichounce při svíčkách“, adventní a velikonoční výstavy v prostorách Denního stacionáře, od samého počátku svého působení na Charitě měla  a dosud má na starosti Tříkrálovou sbírku na Poličsku.

Štěpánka se do všech akcí snaží vtáhnout také své spolupracovníky a podle možností i klienty služeb. Má velký smysl pro estetično, vždy chce dosáhnout kromě finančního či informačního efektu také dalšího cíle – vnést do aktivit krásno a duchovní rozměr, který vnímá jako podstatnou součást charitní práce.

Díky svým schopnostem a sounáležitosti s charitním dílem byla pověřena vedením charity, a to od června 2007 do září 2010, po dobu MD ředitelky. V této době musela svůj tvůrčí potenciál vložit do oblastí řízení organizace a vedení lidí. Úkolu se zhostila velmi dobře, provedla charitu úskalími prvních inspekcí a připravila půdu pro vznik nové služby. Po návratu ředitelky se vrátila na post koordinátorky projektů a pracovnice pro PR a FR. Její optimismus, odvaha hledat nové cesty a neotřelé způsoby k oslovení lidí, úžasná nápaditost a schopnost nejen vymyslet zajímavou akci, ale také ji zdárně dokončit, to jsou vklady, které Štěpánka dává již 7 let ve prospěch poličské charity, a když je třeba, i za hranice její působnosti.

 

     společné foto

Markéta Šafářová

Podpořte nás