Běžíme s Charitou

Běžíme s Charitou

V rámci oslav 10. výročí vzniku AC dílen, a po domluvě s našimi sportovními dobrovolníky a nadšenci, se Oblastní charita Polička vůbec poprvé ve své historii rozhodla uspořádat sportovní akci. Nazvala ji: "Běžíme s Charitou".

Na sobotní odpoledne 10. 6. 2017 svoláváme do Liboháje běžce, „poloběžce” i obyčejné nadšence, kteří mají rádi pohyb, ke zdolání trati dlouhé 6 kilometrů. Zápis účastníků bude probíhat od 13:30 do 14:15 hodin u Domova mládeže Střední školy obchodní a služeb (Zákrejsova 142, Polička) a start ve 14:30. Pro děti připravíme speciální běžecký okruh s úkoly a rukodělné dílničky.

Kromě sportovního úsilí se účastníci běhu i přihlížející fanoušci sportu nebo Charity mohou dozvědět i něco o naší službě – sociálně terapeutických dílnách pro osoby s mentálním postižením a prohlédnout si a koupit výrobky z těchto dílen. Na vítěze pak čekají originální medaile, drobné ceny a občerstvení.

Večer od 19 hodin zveme účastníky běhu i širokou veřejnost do Divadelního klubu na vernisáž fotografií klienta AC dílen Martina Žece, spojenou s vystoupením pražské hudební skupiny No Ambition.

Přijďte s námi slavit a strávit příjemné odpoledne.

Jaroslava Trmačová

Dohromady

Podpořte nás