AC dílny a jejich dobrovolníci

AC dílny a jejich dobrovolníci

Sociálně terapeutické dílny Oblastní charity Polička slaví tento rok 10. výročí svého vzniku. U této příležitosti se mohou čtenáři Jitřenky dozvědět o dílnách více, díky sérii článků, které se každý měsíc v periodiku objevují. Tentokrát bych se chtěla zaměřit na velice důležitou oblast dílen, a tou je spolupráce s dobrovolníky.

Altruismus a dobročinnost lze v AC dílnách uplatnit na různých frontách. Zaprvé to jsou dobrovolníci společníci, kteří v dohodnutý čas docházejí za klienty do budovy, a buď se s nimi účastní programu, nebo pro ně speciální program sami vymýšlejí a připravují. Klienti mají jejich přítomnost velmi rádi. Je zdrojem nových podnětů, přátelských vztahů a vítaného zpestření. Těchto pravidelných dobrovolníků máme pět.

Další dobrovolníci vykonávají dobrovolnické aktivity ve svém domácím prostředí tím, že do svých prostor klienty AC dílen zvou, aby jim nabídli méně obvyklé zážitky: návštěvu spojenou s prací na statku, v přírodě, se zvířaty atp. Návštěva se koná vždy za přítomnosti personálu. Takto asi 12 let jedno odpoledne v týdnu dojíždějí za kamarádem na statek do Stříteže.

Poměrně kompaktní skupina pomocnic se vytvořila také kolem terapeutického obchodu. V případě potřeby ochotně krátkodobě zastoupí vedoucí obchůdku. Dobrovolníci ve Fimfáru nepřicházejí do kontaktu s klienty, ale „pouze“ zabezpečují prostý chod obchodu. Tým kolem Fimfára čítá 8 dobrovolnic, odpracují zde přes 300 hodin ročně.

AC dílny s Denním stacionářem, jenž na dílny klientsky navazuje, jsou činorodými a nápaditými středisky. Pořádají během roku několik akcí oblíbených poličskou veřejností: dětské karnevaly, adventní výstavy S vůní vanilky, Běžíme s Charitou. I když jsou nositely myšlenky a hlavní tíha organizace leží na jejich bedrech, bez početné skupiny dobrovolníků by tyto poměrně náročné akce nebyly schopny zorganizovat. Stabilně nám pomáhá kolem 10 lidí.

Ráda bych touto cestou našim dobrovolníkům za jejich obětavou pomoc poděkovala. Díky nim je práce v dílnách i v Denním stacionáři pestřejší a zajímavější. Důležité jsou pro nás také přátelské vztahy, které celou službu obohacují.

Jaroslava Trmačová

ProtáhnoutOrganizační duoU Ivana

Podpořte nás