Prosba o pomoc

V humanitním šatníku došla zimní obuv především pro muže. Proto se obracíme na Vás, spoluobčany, s prosbou o pomoc. Darujte použitou, ale ještě funkční zimní obuv především větších velikostí (od č. 10 výše) do humanitního šatníku Charity. Obuv bude rozdělena lidem bez domova.

Tradiční adventní výstava v Charitě

Vůně vanilky, kadidla, jehličí každoročně provázejí výstavu pořádanou před první adventní nedělí Oblastní charitou Polička. V pátek 30. listopadu od 8 do 17 hodin budou pracovníci Charity ve vánočně vyzdobené budově Denního stacionáře opět připraveni přivítat Vás, návštěvníky, na šesté adventní výstavě „S vůní vanilky“.

Týdny pro duševní zdraví v Poličce

Tato ojedinělá humanitární a kulturní akce se s úspěchem konala poprvé v roce 1990, a od té doby se z ní stala tradice. Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá pravidelně každý rok vždy od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví.

Smyslem celé akce je informovat veřejnost o problematice duševně nemocných a organizacích, které jim poskytují sociální a zdravotní služby. To přispívá ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci společnosti.

Výstava o historii charitních služeb v Olomouci

Výstava o historii charitních služeb v Olomouci

Ve výstavním sále olomouckého Arcibiskupského paláce byla otevřena expozice o devadesátileté činnosti Charity. Výstava má název "Charita v Olomouci včera a dnes: 1922 - 2012" a potrvá do března následujícího roku.

K Poletíme? přilétl smutek

V rámci celorepublikové akce Týdny pro duševní zdraví se v sobotu 6. října konal v Divadelním klubu Polička koncert brněnské kapely Poletíme? 

Den Charity a loučení

Zaměstnanci společně s klienty oslavili Den charity děkovnou bohoslužbou 2. října v kostele sv. Michaela. Mše svatá, kterou celebroval pan farář Stanislav Tomšíček, byla zároveň i jeho rozloučením s poličksou Charitou před jeho odchodem na nové působiště. A protože pan farář pracovníkům i klientům této charity věnoval hodně času, pozornosti a laskavé péče, nebylo toto loučení úplně lehké. 

Cena Charity pro Poličku

Cenu Charity převzala 25. září 2012 v kostele sv. Tomáše v Praze pracovnice Oblastní charity Polička Štěpánka Dvořáková. Ocenění je udělováno od roku 2008 vždy ke Dni Charity jedné nominované osobě z každé diecéze. Předávali je prezident Charity Česká republika Mons. Pavel Posád a ředitel Charity ČR Ing. Mgr. Oldřich Haičman.

Cena je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa.

Koncert skupiny "Poletíme?"

Oblastní charita Polička, středisko Otevřené dveře pro lidi s duševním onemocněním, všechny srdečně zve na „Koncert pro duševní zdraví“ se skupinou POLETÍME?.

Koncert se koná v sobotu 6. října od 20.00 hodin v Divadelním klubu Polička.

Past na Vaše peníze sklapne i po telefonu

Podnikavci, kteří si živobytí vybudovali na přiživování se na těch nejbezbrannějších si udržují před společností stále náskok. Jak se přesvědčily poradkyně z Občanské poradny Oblastní charity Polička, našli další kanál v zákoně, kterým lze „úspěšně podnikat“. Jsou to smlouvy uzavírané na základě telefonátu.

Koncem září vyvrcholí kampaň Den Charity

Dny otevřených dveří, exkurze, výstavy a prezentace, koncerty a divadelní představení pro děti i dospělé. Takové nabídky čekají návštěvníky akcí, pořádaných v rámci kampaně Den Charity.