Máme nového papeže Františka

Máme nového papeže Františka

Sbor kardinálů-volitelů zvolil 13. března nového římského biskupa - papeže, nejvyššího představitele římskokatolické církve. Stal se jím kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z argentinského Buenos Aires a přijal jméno František.

O ohebném slůvku

„Charitativní sbírka šatstva a obuvi“, našli v únoru 2013 ve schránkách obyvatelé našeho regionu. Stálo v něm, že mohou darovat oblečení, boty, lůžkoviny, přikrývky a další textil a že veškeré dary budou předány charitativním organizacím.

Charitní mámení

Charitní mámení

Dotační ruleta rozdělování příspěvků poskytovatelům sociálních služeb na rok 2013 skončila. Peníze jsou v pelíšcích. S jakým výsledkem? Oblastní charita Polička, její práce, zaměstnanci i klienti, prohráli o 2,5 miliónu korun.

Beseda o využití postní almužny

Beseda o využití postní almužny

Ve středu 20. února na faře v Poličce uspořádalo středisko Šance pro rodinu přednášku o využití peněz z loňské sbírky Postní almužna.

Valentýnské tančení

Valentýnské tančení

V úterý 12. února 2013 se klienti AC dílen a Denního stacionáře opět zúčastnili významné společenské akce, Valentýnského plesu ve Fabrice ve Svitavách. O akci napsali svých pár postřehů.

Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

Benedikt XVI. oznámil rezignaci na papežský úřad

Svatý otec Benedikt XVI. (85 let) uvedl, že 28. února 2013 opustí svůj úřad. Důvodem jeho rozhodnutí je vysílení a pokročilý věk.

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící v ČR opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Podpůrná skupina v Otevřených dveřích

Jedním ze znaků kvalitně poskytované služby je i její schopnost reagovat na změny a nové situace a usilovat o rozvoj služby na základě získaných zkušeností, potřeb a požadavků příslušníků cílové skupiny i inspirováním se dobrou praxí jiných organizací. V Otevřených dveřích se o to usilovně snažíme, a proto s větší či menší pravidelností zkoušíme zavádět nejrůznější nové činnosti a služby.

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Sčítání celostatních výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do finále. Dárci přispěli částkou o 1,7 milionu Kč vyšší než vloni. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR, část pomůže i v zahraničí.

Za karneval muzikoterapie pro mentálně postižené

Dětský karneval „Pod palmami“, který se bude konat v sobotu 9. února 2013 od 14 hodin ve spolkovém domě Jordán v Poličce má přinést peníze na zajištění muzikoterapie pro mentálně postižené osoby, klienty AC dílen a Denního stacionáře Oblastní charity Polička.

Podpořte nás