Šance pro rodinu - odhalení

Evropská unie prostřednictvím svých komisí systematicky zkoumá ledacos, a tak před lety (cca rok 2006) vyzkoumala, že Česká republika je státem s jedním z největších počtů dětí umístěných v ústavní péči. Na základě tohoto zjištění doporučila našim představitelům, aby stav změnili, protože ho považuje za neblahý.

Povodně 2013 – rok poté

Povodně 2013 – rok poté

Pracovníci a dobrovolníci Charity ČR a Diakonie ČCE poskytli lidem zasaženým loňskými povodněmi mnohdy neocenitelnou a dlouhodobou pomoc. Od českých dárců a s podporou od německých partnerů se jednalo o částku přes 50 milionů Kč. Pomohly také církve.

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Rozsáhlé povodně v Srbsku a v Bosně a Hercegovině způsobily obrovské škody. Charita ČR ze svého krizového fondu uvolnila částku 100 000 Kč a vyhlásila veřejnou finanční sbírku a dárcovskou SMS. Nabízíme banner a plakátky ke stažení. 

Králík Bedřich není básník

Text z výroční zprávy Oblastní charity Polička 2013 z AC dílen popisuje soužití s králíkem Bedřichem.

Charita ve středu – pomoc lidem s roztroušenou sklerózou

Charita ve středu – pomoc lidem s roztroušenou sklerózou

Osoby s roztroušenou sklerózou mají u nás jediné zařízení, kde se jim plně věnují. Je to Domov sv. Josefa v Žirči, který provozuje Oblastní charita Červený Kostelec. Jezdí tam lidé z celé republiky. Jaká je tato zrádná choroba? Co potřebují tito lidé? Jaká péče jím doma chybí? V čem můžeme pomoci i my? Sledujte živé vysílání ve středu 23. 4. od 18:00 na TV Noe. Již nyní můžete jeho hostům posílat dotazy e-mailem na vysilani@tvnoe.cz.

Na Velikonoce hezky vědecky

Na Velikonoce hezky vědecky

Blíží se Velikonoce. Po svém je slaví skoro každý, ale myslíme, že bychom o nich měli také něco vědět. Proto uživatelé Denního stacionáře a AC dílen v úterý 8. dubna navštívili výstavu v poličském muzeu s názvem „Lidové veselí od zimy do jara, aneb od masopustu k Velikonocům“. Zde prozkoumali "světskou" část Velikonoc. Ve středu 16. dubna navštívil Charitu pan farář Romportl a seznámil klienty s duchovním obsahem tohoto největšího církevního svátku v roce.

Odpolední čtení Máje Karla Hynka Máchy

Odpolední čtení Máje Karla Hynka Máchy

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.Takto začíná nejkrásnější lyrickoepická skladba Máj Karla Hynka Máchy vydaná roku 1836. 
Po úspěšném čtení minulý rok jsme se rozhodli i letos uspořádat: Odpolední čtení Máje na 1.máje od 15 hodin v prostorách zahrady Jindrovi vily. Akci realizuje Dobrovolnické centrum při Farní Charitě Litomyšl, vstupné je dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se akce ruší!

Fotografie z loňského ročníku

Na skok do cvičné  kuchyně

Na skok do cvičné  kuchyně

Oblastní charita Polička připravuje nový projekt. Rozhodla se pro své klienty z AC dílen, Denního stacionáře a Otevřených dveří vybudovat cvičnou kuchyň. Za účelem získat základní kapitál na tuto novinku už uspořádala jednu benefiční akci – Dětský karneval V oblacích. Ta vynesla, po započtení všech nákladů a sponzorských darů, 54 436 korun. Na další díl prostředků, zejména na vybavení, bude použita část Tříkrálové sbírky 2014.

Charita ČR: Na Ukrajině podpoříme zdravotní střediska a centra pomoci

Majdan v Kyjevě. Snímek Rostilav Strojvus

Nedávné nepokoje a krveprolití v Kyjevě postihly nejen obyvatele tohoto města, ale citelně zasáhly do životů řady účastníků z dalších oblastí Ukrajiny. Právě na západní Ukrajinu bude směřovat další pomoc Charity ČR, na kterou získala dotaci MZV.

Valentýnské mámení

Valentýnské mámení

Nejlepší způsob, jak oslavit svátek sv. Valentýna uprostřed plesové sezóny, je Valentýnský ples, který se již tradičně koná ve svitavské Fabrice.