Dům pro Charitu, sbírka pokračuje

Dům pro Charitu, sbírka pokračuje

V srpnu vyprázdněné sbírkové konto na Dům pro Charitu, určené na opravu a splácení třetího charitního domu Vrchlického čp. 10, už zase opustilo nulu. V prosinci jsme sbírce dali nový impuls distribucí dopisu do všech domácností na Poličsku s prosbou o opakování podpory. 

Tříkrálové peníze pomohou především nemocným a potřebným v regionech. Děkujeme!

Tři králové ve Vysoké. Foto: archiv Obce Vysoká nad Labem

Letošní Tříkrálová sbírka vynesla v královéhradecké diecézi téměř 14,6 milionů korun, což je bezmála o 1,1 mil. Kč více, než v roce 2015. Charity z darovaných peněz podpoří především své služby pro nemocné a potřebné v regionech. Část výtěžku sbírky poputuje na humanitární pomoc do zahraničí. Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu! Podrobné výsledky najdete zde.

Tlustý do tenkejch

Tlustý do tenkejch

Tříkrálová sbírka skončila zase rekordem. Výtěžek šestnáctého ročníku, této největší dobročinné sbírkové akce v republice na Poličsku vynesl 665 029 Kč, čímž přesáhl loňský výtěžek o 38 932 Kč. Velký podíl na úspěchu měli dárci z města Poličky, kteří překročili o 1 928 korun hranici 200 000 Kč a způsobili lokální nárůst výtěžku o úctyhodných 17 473 korun. 

Dům pro Charitu, sbírka dále pokračuje

Dům pro Charitu, sbírka dále pokračuje

Sbírkové konto Oblastní charity Polička určené na Dům pro Charitu má k 15. 2. 2016 na svém účtu 179 123 Kč. Sbírka pokračuje na čísle: 3660304329/0800. Všem, kdo jste přispěli, děkujeme. Chcete-li vědět více, zavolejte na tel. 734 435 458.

Koledníci před branami města

Koledníci před branami města

Pošestnácté vyjdou koledníci na Tříkrálovou sbírku v Poličce a po osmé ji bude zahajovat průvod všech koledníků městem v čele s třemi králi na koních.

Tříkrálová próza

Tříkrálová próza

Vrcholí přípravy na sobotní Tříkrálovou sbírku v Poličce a okolních obcích. Vedoucí skupinek přebírají pokladničky i základní informace a v Charita se chystá na největší nápor lidí v Charitní budově č I. v roce, kterým je přijetí a péče o skoro 150 koledníků.

Tři králové opět vyjdou

Tři králové opět vyjdou

Nejsou Vánoce bez svátku Tří králů a už 16 let není Charita bez tříkrálové koledy. Letos jsme v městě Polička připravili vpád košilatých koledníků na sobotu 9. ledna 2016. Začne opět v 9 hodin ráno průvodem vedeným třemi králi na koních na společné požehnání panem farářem na náměstí Palackého před radnicí.

Počítačový kurz po duševně nemocné

S trochou nadsázky lze říci, že „kdo v současnosti neovládá počítač, ten jako by nebyl“. Středisko Otevřené dveře Oblastní charity Polička si je této skutečnosti vědomo, a proto pro své klienty uspořádalo na podzim kurz základů práce s počítačem.

Jsme Charita na kolech

Jsme Charita na kolech

Taky se vám stává, že se tak ponoříte do práce, že přestanete vnímat věci kolem sebe? V případě jedince se míní, že jde o vzácný stav pracovní blaženosti vyplněný činorodou a soustředěnou prací, která plyne bez vnímané větší námahy.

Chystáme Tříkrálovou sbírku

Chystáme Tříkrálovou sbírku

Vrcholí přípravy na Tříkrálovou sbírku 2016. Tentokrát budou koledníci vybaveni novými voděvzdornými královskými korunami a betlémskými hvězdami. Vyrábějí je pro ně klienti AC dílen a pomáhají také dobrovolníci.