Jedlá soda jako úspěšný způsob léčby rakoviny?

Jedlá soda jako úspěšný způsob léčby rakoviny?

Alternativní versus zdravotníky doporučená výživa během léčby onkologického onemocnění, vysvětlení základních pojmů paliativní péče či delirium, jak ho (možná) neznáme. Tato tři témata se stala základními pilíři besedy pro veřejnost, kterou u příležitosti Světového dne hospicové a paliativní péče uspořádal Domácí hospic sv. Michaela Oblastní charity Polička v úterý 6. října v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.

Vybílili sbírkový účet

Vybílili sbírkový účet

„Pouhých sto šestnáct korun českých zůstalo na sbírkovém účtu Oblastní charity Polička ve čtvrtek 27. srpna 2015, poté, co z něho ředitelka Markéta Šafářová „vyvedla“ částku 270 000 Kč.“ Takto nějak by mohlo znít investigativní prohlášení reportéra nedostatečně obeznámeného s problematikou charitního dluhu.                     

Bláznit je lidské

Bláznit je lidské

K uvedenému závěru došli v rámci besedy „Bláznit je normální?“ přednášející PhDr. Karolína Dvorská a Petr Koubíček. Besedu pro veřejnost, která se konala v pátek 2. října v poličském Centru Bohuslava Martinů a další vybrané akce zorganizovalo středisko Otevřené dveře Oblastní charity Polička v rámci letošních Týdnů pro duševní zdraví.

Do charitní databáze již nabídly pomoc pro migranty čtyři stovky dobrodinců

Do charitní databáze již nabídly pomoc pro migranty čtyři stovky dobrodinců

Od spuštění charitní webové databáze pomoci uplynuly dva týdny. Během nich se do ní zaregistrovalo a nabídlo svoji pomoc více než 450 občanů a subjektů z celé ČR. Lidé nabízejí oblečení, potraviny, výuku i ubytovací kapacity.

Irenka už má kde vařit

Irenka už má kde vařit

Klikatá byla cesta od myšlenky vybudovat pro mentálně postižené lidi z AC dílen a Denního stacionáře Oblastní charity Polička nácvikové pracoviště – cvičnou kuchyň. Pomohla úsilí náhoda, když se pro prostory kuchyňky podařilo v roce 2014 najít a koupit nový dům? Možná. V každém případě však pomohla Tříkrálová sbírka 2013, jejíž výtěžek na vybavení kuchyně ve výši 231 000 Kč ležel na účtu a čekal, až přijde jeho čas.

Mons. Josef Suchár byl vyznamenán Stříbrnou pamětní medailí Senátu

Mons. Josef Suchár byl vyznamenán Stříbrnou pamětní medailí Senátu

V pátek 25. září 2015 při příležitosti Dne české státnosti ocenil předseda Senátu Milan Štěch sedmnáct osobností z oblasti vědy, kultury a veřejného života Stříbrnou pamětní medailí Senátu. Mezi vyznamenanými byl také Mons. Josef Suchár, dlouholetý prezident Diecézní charity Hradec Králové.

Už zase tančíme

Už zase tančíme

Pohybové a taneční aktivity v AC dílnách a Denním stacionáři se opět dostávají na scénu. Po třech letech se do Oblastní charity Polička vrací paní Malíková, aby s klienty tříbila pohybovou kulturu a obohatila jejich život o radost z ušlechtilého pohybu.

Plavání do Evropy: příběh syrské rodiny

Osmiletá syrská uprchlice Omama Basheer se svou šestiměsíční sestrou Joud na stanici pro pomoc uprchlíkům ve městě Kanjiza na srbské hranici (foto: Kira Horvath pro americkou Charitu Catholic Relief Services)

Stefan Teplan z Charity Německo navštívil jeden ze tří uprchlických táborů v Srbsku. Setkal se v něm mj. s rodinou Basheerů, jejíž osud se rozhodl představit světu. Pochází ze Sýrie, sestává z šesti členů a zatímco jejich byt zničila bomba, ona jako zázrakem přežila.

Vedení České biskupské konference k situaci migrantů: Je třeba jednat!

"Znovu potvrzujeme naši připravenost podílet se na pomoci lidem, kteří jsou nuceni utíkat ze svých domovů, a zapojit se do procesu integrace uprchlických rodin do české společnosti." Touto deklarací začíná Prohlášení předsedy a místopředsedy České biskupské konference k současné situaci migrantů, vydané 10. září v reakci na výzvu papeže Františka z neděle 6. září.

Výbor dobré vůle podpořil poličskou Charitu

Výbor dobré vůle podpořil poličskou Charitu

        Dva nové mechanické invalidní vozíky, čtyřkolové skládací chodítko a antidekubitní matrace mohla pořídit Oblastní charita Polička díky pětadvacetisícovému příspěvku od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Budou zařazeny do Půjčovny pomůcek, aby obnovily a rozšířily sortiment zdravotnických a kompenzačních pomůcek pro veřejnost.